هیأت مدیره بنیاد مادر

علی نویدگویی

علی نویدگویی

  • رئیس هیأت مدیره
مهندس غلامرضا محمدی

مهندس غلامرضا محمدی

  • بنیانگذار و مدیرعامل بنیاد مادر
عبدالعلی شمس

عبدالعلی شمس

  • نائب رئیس هیأت مدیره
سیده معصومه دستغیب

دکتر سیده معصومه دستغیب

  • عضو هیات مدیره و خزانه دار
مهین عسکری

مهین عسکری

  • عضو هیأت مدیره
زهرا افتخاری

دکتر زهرا افتخاری

  • عضو علی البدل
بابک شمشیری

دکتر بابک شمشیری

  • عضو علی البدل
محسن عابدی

محسن عابدی

  • بازرس علی البدل