هیأت مدیره بنیاد مادر

زهرا افتخاری

دکتر زهرا افتخاری

  • رئیس هیأت مدیره
عبدالعلی شمس

عبدالعلی شمس

  • نائب رئیس هیأت مدیره
سیده معصومه دستغیب

دکتر سیده معصومه دستغیب

  • عضو هیات مدیره و خزانه دار
مهین عسکری

مهین عسکری

  • عضو هیأت مدیره
قانع

دکتر محمدرضا قانع

  • عضو علی البدل
عبدالحسین مصدقی فر

عبدالحسین مصدقی فر

  • عضو علی البدل
محسن عابدی

محسن عابدی

  • بازرس علی البدل