هیأت مدیره بنیاد مادر

مهندس غلامرضا محمدی

مهندس غلامرضا محمدی

بنیانگذار و مدیرعامل بنیاد مادر
ناصر امامی

استاد ناصر امامی

رئیس هیأت مدیره
علی نویدگویی

علی نویدگویی

نائب رئیس هیأت مدیره
سیده معصومه دستغیب

دکتر سیده معصومه دستغیب

عضو هیات مدیره و خزانه دار
مهین عسکری

مهین عسکری

عضو هیأت مدیره
حبیب هادیان فرد

دکتر حبیب هادیان فرد

عضو علی البدل
عبدالعلی شمس

عبدالعلی شمس

عضو علی البدل
محمدامین صفرپور

مهندس محمدامین صفرپور

بازرس علی البدل