بنیاد فرهنگی بین المللی مادر / هیأت امنای بنیاد مادر

هیأت امنای بنیاد مادر

پروفسور جعفر مهراد
  • رئیس هیأت امنا
مهندس غلامرضا محمدی
  • بنیانگذار بنیاد مادر و نایب رئیس هیات امنا
عبدالعلی شمس
  • عضو هیأت امنا
مهین عسکری
  • عضو هیأت امنا
زهرا سمیعی یزدی
  • عضو هیأت امنا
قانع
  • عضو هیأت امنا