نمایش کتاب

چکیده مقالات همایش ملی جایگاه و نقش مادر - نسخه فارسی

چکیده مقالات همایش ملی جایگاه و نقش مادر - نسخه فارسی
چکیده مقالات همایش ملی جایگاه و نقش مادر - نسخه فارسی
  • دبیرخانه علمی همایش ملی جایگاه و نقش مادر
  • انتشارات بین‌المللی نوید شیراز
  • ۲۸ شهریور ۱۳۹۵
  • 96
بالندگی و توسعه یک ملت و از طرفی رکود و فروپاشی آن با کمیت و کیفیت نیروی انسانی آن  ملت گره خورده است. کمیت و کیفیت نیروی انسانی بخشی از سرمایه ملی هر کشور محسوب می شود. مادر و نقش مادری عاملی عمده ای در بقاء این سرمایه است. کمیت نیروی انسانی تنها دستاورد مادری نیست. فرهنگ سازی و انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر در قامت رسای مادر متجلی است. نخستین و پرنفوذترین پایگاه تعلیم و تربیت اجتماعی دامان مادر است که نیرومندترین ریشه را در منش فرد می افکند. اگر دختران یک جامعه روزی دچار تعارض نقش گردند و از پذیرش نقش مادری پرهیز کنند به تدریج رشد جمعیت منفی می گردد. از طرف دیگر اگر روزی مادران به فرهنگ، زبان و باورداشت های فرهنگی خود در رقابت های بین فرهنگی در جهان پر رسانه امروزی شک کنند، بی شک فرهنگ، زبان و باورداشت ها رنگ خواهند باخت. با دگرگونی های اجتماعی دهه های اخیر نقش مادری با چالش های فراوانی همراه شده است که کیان خانواده را تهدید می کند. این درحالی است که هنوز محققین علوم انسانی راهکارهای علمی روشنی برای سازگاری با شرایط اجتماعی نوین در پشتیبانی از نقش و فعالیت اجتماعی مادران ارائه نداده اند و کارگزاران اجرایی هنوز به علوم انسانی و نقش آن در حل دشواری ها اجتماعی باور کمتری دارند. در راستای این نیاز و برای انسجام بخشی و انباشت دانش و جلب همکاری و توجه نخبگان، کارگزاران و صاحب نظران به این موضوع، با همکاری رشته های گوناگون علوم انسانی در دانشگاه شیراز در این همایش کوشش شد تا موضوع نقش و جایگاه مادری مورد کنکاش بیشتری قرار گیرد. استقبال نخبگان و صاحب نظران از نخستین همایش نقش و جایگاه مادر ما را برآن داشت که در سال های آینده این موضوع را در سطحی گسترده تر ببینیم.
امتیاز را وارد کنید

نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید