آشنایی قبل از ازدواج چرا و چگونه؟؟؟

پرسش از ما، پاسخ از شما

 

مشکلات موجود در ازدواج

مشکلات زندگی زناشویی ناموفق و عدم سازش و نهایتاً طلاق در کشور به خصوص در بین نسل جوان آن هم در سالهای اولیه ازدواج برکسی پوشیده نیست، نگاهی کوتاه و گذرا و آمار و ارقام رسمی و غیر رسمی، به راستی تکاندهنده و نگرانکننده است.

علت و معلول این رویکرد ناخوشایند را چگونه ارزیابی میکنیم؟

اگر هدف از ازدواج ایجاد زندگی مشترک و تشکیل خانواده و برخورداری از آرامش، رفاه، سلامت نفس، خوشبختی و موفقیت فرزندان است، علت به وجود آمدن معلولی به نام طلاق و از هم پاشیدن خانواده که متاسفانه در جامعه ما رو به گسترش است چیست؟

بنیاد مادر با در نظر گرفتن اهداف عالیه خود، این پدیده خطرناک و ناهنجار را برای آینده جامعه بسیار نگرانکننده تلقی کرده و از هم پاشیدگی خانوادهها را که منجر به ضررهای گوناگون مادی و معنوی اجتماعی هستند بهویژه برای نسل جوان بسیار خطرناک و ناراحتکننده می‌بیند، از این رو مایل است با نظرخواهی و بهرهوری از پیشنهادات مفید و سازنده خوانندگان عزیز بتواند گامی در جهت انجام رسالت و اهداف بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر که متکی بر اعتقاد، ایمان، ترقی و تعالی خانواده است بردارد.

اکنون پرسشهای متعددی مطرح میشود که منتظر پاسخ شفاف، علمی و عملی شما خوانندگان عزیز، فرزندان شایسته بنیاد مادر و سایر فرهیختگان هستیم.

1- چگونه میشود یک ازدواج پایدار و با نشاط داشت؟

2- آیا ازدواج سنتی در قرن بیست و یکم موجب بروز طلاق شده است؟

3- آیا ازدواجهای شتاب زده و نسنجیده در قرن بیست و یکم موجب بروز طلاق شده است؟

4- آیا برای تحقق یک ازدواج موفق، آشنایی و شناخت دختر و پسر از یکدیگر پیش از ازدواج، ضرورت ندارد؟

5- آموزههای ملی و فرهنگی ما چگونه میتواند از وقوع طلاق پیشگیری کند؟

6- آموزههای دینی ما چگونه میتواند از وقوع طلاق پیشگیری کند؟

7- آیا نظام آموزش و پرورش کشور ما پیش از دانشگاه و در دانشگاه توانسته است در چهل سال اخیر نوجوانان و جوانان ما را با مهارتهای زندگی آشنا کند؟

8- مشکلات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی تا چه حد در بروز و شیوع طلاق نقش دارند؟

9- آیا ضرورت ندارد که کارشناسان وزارت آموزش و پرورش حداقل در دورة دبیرستان دربارة ازدواج و ملاکهای همسرگزینی آموزش و آگاهی لازم را به جوانان بدهند؟

10- آیا رهبران کشور و مسئولان سازمانها و نهادهای آموزشی به خطرات فزاینده طلاق و آثار نامطلوب آن بر سلامت نسل آیندة کشور آگاهی دارند؟

11- آیا رهبران کشور و مسئولان سازمانها و نهادهای آموزشی و بخصوص امور بانوان و خانواده کشور ما برای پیشگیری از بروز و شیوع طلاق برنامههای پیشگیرانه دارند؟ (یا همه دست روی دست گذاشتهایم؟! تا...)

اکنون بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر با توجه به رسالت، اعتقاد، ایمان و اهداف خود که کانون هر جامعه، خانواده و قلب آن، مادر محسوب میشود، این موضوع بسیار حساس و اساسی که به صورت یکی از مشکلات خانوادگی و اجتماعی درآمده است را با اساتید دانشگاه، روانشناسان، جامعهشناسان، حقوقدانان و همه کسانی که برای انسانیت، کانون خانواده و نسل آینده اهمیت و ارزش قائل هستند در میان گذاشته و انتظار دارد با همدلی، همراهی، همفکری و همکاری از نقطه نظرات و پیشنهادات مفید سازندة آنان استفاده کند، تا بدون سرپوش گذاشتن بر معلول، علت را دریافته و بتواند گامی هرچند کوتاه در جلوگیری از این رویکرد تاسفبار و از هم پاشیدن کانون خانواده و جامعه بردارد.

صمیمانه منتظر پیشنهادها، نقطه نظرها و مقالههای شما عزیزان به منظور انتشار در فصلنامه «پیام مادر» هستیم

برای ارسال نظرات خود اینجا را کلیک کنید.

 

بنیاد فرهنگی بینالمللی مادر

دعای مادر همیشه همراهتان

۲۸ اَمرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید : ۲,۳۱۸
کد خبر : ۱۲۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید