معرفی جانشین بنیانگذار بنیاد مادر

در تاریخ 28 فروردین 1398 نخستین جلسه هیات مدیره بنیاد مادر در سال جدید تشکیل گردید. در این جلسه سرکار خانم دکتر زهرا محمدی، فرزند ارشد بنیانگذار بنیاد فرهنگی بین المللی مادر با حضور هیات مدیره به عنوان جانشین بنیانگذار بنیاد مادر معرفی گردیدند. این انتصاب خجسته مورد استقبال و تایید هیات مدیره قرار گرفت. متن حکم ایشان به شرح زیر می باشد:

معرفی جانشین بنیانگذار بنیاد مادر

۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
تعداد بازدید : ۱,۷۸۱
کد خبر : ۲۲۳

نظرات بینندگان

داریوش محمدی
0
0
0

ضمن تبریک به بنیانگذار و فرزندان بنیاد مادر بدلیل این انتخاب شایسته در مقام جانشین بنیاد مادر که بحق شایستگی و لیاقت سرکار خانم زهرا محمدی را طلب میکرد و مضافا جایگاه مادر و زن ایرانی را در قبول مسیولیتهای هر چه وسیعتر در سطح بین المللی به نمایش خواهد گذاشت. قدم بسیار بزرگ و فرخنده ای خواهد بود .


تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید