کتاب‌ها و مقالات

  • بنیاد فرهنگی بین‌المللی مادر
  • انتشارات بین‌المللی نوید شیراز
  • ۱۰ مهر ۱۳۹۴
  • صدف محمدی
  • سارا معصومی
  • انتشارات نوید شیراز
  • ۸ مهر ۱۳۹۵
  • دبیرخانه علمی همایش ملی جایگاه و نقش مادر
  • انتشارات بین‌المللی نوید شیراز
  • ۲۸ شهریور ۱۳۹۵